ELSACO / Řídicí a program. jednotky

.
Podrobněji o CCPU-34 | ELSACO Kolín

Proč volit centrálu CCPU-34 ?

 Zpět na CCPU-34

FRED - z pohledu tvůrce aplikačního programu se toho v zásadě moc nemění. Ve FREDovi vytvoří program, který nahraje do jednotky CCPU-34. Tento princip je stejný a až na způsob překládání programu se od sebe platforma PL2 (CCPU-03) a CCPU-34 neliší. K osvědčenému principu programování pomocí grafických modulů, který se používá už od dob Progwinu, se přidal druhý (již také) osvědčený princip z XCOMu - možnost tvorby modulů uživatelem bez nutnosti úpravy FW. Oproti XCOMu je rozdíl v tom, že výsledný program není interpretován, ale je překládán přímo pro daný procesor, takže je rychlý a naplno využívá výpočetní síly použitého 800MHz procesoru.

Linux/Debian - ty největší rozdíly jsou skryty uvnitř. CCPU-34 je postavena na OS Linux (standardní distribuce Debian), a proto se celkově mění přístup k používání centrály. OS Linux je postaven na dálkové správě a dálkovém přístupu. Už to není tak, že v centrále musí běžet funkční aplikace, aby se dala nahrávat a nahrávání se nesmí zkazit. V centrále nyní běží OS a jeden z procesů, které na něm běží, je aplikace (z FREDa). A navíc repozitář distribuce Debian obsahuje mnoho knihoven a utilit, které lze použít i v CCPU-34. Jádro Linuxu se vyvíjí již dlouhou řadu let a o jeho stabilitě svědčí používání i na kritických místech.

Ethernet - nahrávání aplikace se vždy provádí po rozhraní ETH. Přístup do centrály je vždy po šifrovaném spojení (SSH, port 22). Nahrávání aplikace je tzv. jednokrokové, tj. do centrály se nahraje nová verze programu (jako součást komprimovaného souboru tgz), zkontroluje se kontrolní součet (poškození souboru během přenosu) a provede se výměna aplikace (zatím to bohužel není výměna aplikace za chodu). I kdyby se nahrávání v kterékoliv fázi přerušilo, tak přístup do centrály nebude nijak omezen, tj. nahrávání lze opakovat nebo se lze i nadále k centrále připojit pomocí jiných aplikací (např. TeraTerm). Rozhraní ETH celkově nyní není omezující. Lze na něm využít všechny standardní služby, tj. FTP, HTTP, NTP a také aktivovat firewall. Lze na něm provozovat TCP, UDP, aktivní TCP spojení. Lze na něm provozovat VPN klienta (PPTP). Toto všechno lze provozovat v různých kombinacích a objemech (např. počet TCP spojení není nijak omezen stejně jako na klasickém PC).

Webový server - ve FREDovi lze tvořit aplikaci včetně webového rozhraní, a to s použitím ovládacích prvků, které jsou vlastní SCADA/HMI. Samozřejmostí jsou úrovně přístupu na základě přihlašovacích údajů (login) a administrace uživatelských účtů. Hodnoty na webových stránkách jsou živé, pro aktualizaci bez nutnosti překreslení celé stránky byl použit AJAX. Základ výsledné webové rozhraní je dále možné upravovat pomocí CSS. Knihovní moduly umožňují tvořit jednoduše hierarchii stránek a tvorbu záložek na jednotlivých stránkách. Webové rozhraní je určeno pro tvorbu vizualizací buď jako primární v nekritických aplikacích nebo jako doplněk k existující vizualizaci, kdy je potřeba lokálně zobrazit data z dané stanice (např. dálkové vytápěný bytový dům primárně připojený na vizualizaci v teplárně a je tu požadavek, aby obyvatelé bytového domu mohli nahlížet na data spotřeby apod. což by jinak znamenalo například přístup do databáze použité vizualizace apod.). Webové rozhraní umožňuje zobrazit a řídit systém z různých zařízení (PC, tablet, telefon, ...) napříč různými platformami (Windows, Android, Linux, iOS ...). Jeho použití je samozřejmě zdarma a je k němu připravena základní sada stavových a animovaných ikon.

Sériové linky - už u jednotek XCOM jsme si ověřili, že z hlediska obecného použití a rozšiřitelnosti je nejlepší, když centrální jednotka obsahuje maximální možný počet komunikačních linek, které dané rozměry krabičky nebo daný HW umožňuje. Přidat do systému další sériovou linku, která tam chybí, je u stávajících systémů větší problém než přidat další vstupy/výstupy, protože tam stačí přidat periferní jednotku. A proto má CCPU-34 v základní výbavě 4 nezávislé sériové komunikační linky (RS-232, RS-485, RS-422 a volitelně M-Bus). Dále je osazena třemi USB konektory, které se dají použít mimo jiné i k připojení dalších sériových linek např. přes naše převodníky SLC. A kdyby 3 konektory nestačily, tak je možné rozšířit připojení o USB hub, takže počet komunikačních linek je v podstatě bez omezení (v případě externího napájení).

FLASH/RAM - použité procesorové moduly mají velkorysé parametry: 1GB flash a 512MB RAM. Velikost RAM umožňuje plynulý chod aplikace i celého systému. Paměť FLASH je určena pro systém a pro aplikaci, ale také pro zálohování. Aktuální velikost volného místa cca 700MB, takže i v případě rozšíření systému zbývá dostatek místa na aplikaci. Zálohování je navrženo tak, že je možné přidávat uživatelsky volené věci, které se budou zálohovat společně s automaticky zálohovanými hodnotami parametrů (např. vlastní SQLite databáze).

Micro SD karta - jednotka CCPU-34 je osazena i micro SD kartou s velikostí paměti 8GB. Tato paměť se využívá na ukládání historických databank (Vzorky), ale je jí možné použít i pro uživatelská data. Výhodou je, že kartu není možné jednoduše demontovat - v případě potřeby použití externí paměti s jednoduchou výměnou je možné použít USB flash. Primárně je micro SD karta určena pro dlouhodobý sběr velkých uživatelských dat jako jsou Vzorky - data jsou sbírána do paměti RAM a v případě výpadku napájení (zálohování) nebo v případě, že velikost dat překročila danou mez, jsou tyto data zkomprimována a uložena na micro SD kartu. Data z micro SD karty lze vyčíst buď dálkovým přenosem (FTP, WinSCP) nebo lokálně přenosem na USB flash a volbou pomocí tlačítek na CCPU-34.

Dálková správa - v Linuxu je (téměř) vše jako soubor, takže dálkově lze jednotku jednoduše spravovat/ovládat. Pro dálkovou správu lze využít všechny standardní SW (TeraTerm, WinSCP apod.). Do jednotky lze přihrát jakékoliv soubory, které se tam vejdou (obrázky, skripty ...). Pro připojení vzdáleným terminálem se používá SSH. V terminálovém módu lze využít např. Midnight Commander (mc - klasický správce, který využívá rozdělení na 2 panely, stejně jako Total Commander ve Windows apod.) nebo klasické Linuxové příkazy. Pro výměnu souboru lze využít např. WinSCP - opět klasický správce, kde jeden panel je lokální počítač a druhý panel je souborový systém jednotky CCPU-34.

Distribuce Debian - v jednotce CCPU-34 je použitá standardní distribuce Debian. To umožňuje použít z jejího repozitáře knihovny nebo utility, které v aktuální konfiguraci nejsou. Jednou z prvních zákazníky vyžádaných knihoven byla podpora pro SQLite, takže nyní mohou využívat ve svém programu všechny výhody SQL databáze. Další výhodou použití standardní distribuce je to, že prochází pravidelnými aktualizacemi zejména v oblasti bezpečnostních oprav.

Grafický displej - místo klasického CKDM je k novým centrálám postaveným na OS Linux určen nový grafický dotykový USB displej. "Program" pro tento displej je součástí projektu do CCPU-34 tvořeném ve FREDovi. Tento grafický displej bude i verzi komunikace po RS-485 nebo po ETH (i ve verzi na zeď), pak se nahrává samostatně. Místo grafického displeje lze využít jakýkoliv jiný displej od jiného výrobce (např. s komunikací typu Modbus) nebo je možné využít klasických tabletů "za pár korun" (v tomto případě nabízíme nerezový rám pro přidělání na zeď).

Souborový systém - souborový systém použitý v jednotce CCPU-34 je JFFS2, což je souborový systém speciálně vytvořený pro paměti FLASH. Na micro SD kartě je použitý FAT32, tj. běžně čitelný i Windows. Linux dále podporuje všechny standardní souborové systémy.

Knihovna - knihovna obsahuje velké množství modulů. Moduly mají zveřejněný svůj kód v nápovědě, tj. každý uživatel si může svojí knihovnu rozšířit o svoje moduly, které mohou vycházet z kódu stávajících modulů. Při vytvoření vlastního modulu není potřeba nijak upravovat FW v jednotce CCPU-34. Tom umožňuje mimo jiné i tvořit moduly, u kterých mám důvod nepředávat svůj kód třetí straně nebo si nechat vytvořit moduly na míru, které se následně neobjeví ve veřejně dostupné verzi.

HD řada - použití kovové krabičky (s polykarbonátovou výstelkou) jednak umožňuje použít jednotky i ve vysokých teplotách a také sjednocuje vzhled celého našeho sortimentu. Ve stejné nebo podobné krabičce bude postupně dostupný celý základní sortiment firmy určený do rozvaděčů.

.

přepne Klasické zobrazení