ELSACO / Řídicí a program. jednotky

.
periferní jednotka FCPU-02A pro logické vstupy / výstupy na sběrnici CAN | ELSACO Kolín

Jednotka FCPU - 02A

FCPU-02A

TECHNICKÉ ÚDAJE


Napájení: 9 V ÷ 36 V DC

Spotřeba bez vnějších modulů: 3 W

Izolační pevnost GO
napájecího měniče: 1500 V DC
RS422/485 a CAN: 1000 V DC

Rozměry desky bez držáku:
100 x 160 mm

Rozsah pracovních teplot: -10÷+50 °C

Rozsah pracovních teplot: -10 až +50°C

Příklad zapojení

použití FCPU-02A

Sériový modul pro 64 logických I/O

katalog. list k_fcpu02a.pdf
tech. manuál mfcpu02ac.pdf
tech. manuál mfcpu02as.pdf

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA

Mikropočítač FCPU-02A je stavebnicový modul, určený především pro úlohy sběru dat a logické řízení. Může být používán jako periferní modul stavebnice PROMOS line 2 na sběrnici CANopen nebo s asynchronní sériovou linkou RS485 jako vzdálený I/O modul.

Základní deska FCPU-02A obsahuje jednočipový mikropočítač, obvody sériových rozhraní, napájecí měniče a 8 pozic pro násuvné I/O moduly piggy. Na každé pozici je vyvedeno 8 I/O bitů mikropočítače. Osazením příslušného I/O piggy modulu je možné odpovídající bránu mikropočítače konfigurovat jako vstupní nebo výstupní. Celá jednotka FCPU-02A tak může distribuovat až 64 logických I/O signálů.

Piggy moduly PBI-11/12 či PBO-11/12 obsahují vlastní galvanické oddělení vstupů nebo výstupů a oddělují tak veškeré připojovací vodiče od obvodů mikropočítače. Na konektor piggy modulu se páskovým vodičem připojují buď přímo vstupní / výstupní signály nebo tzv. svorkové moduly, které obsahují vstupní signálové přizpůsobení nebo výstupní silové prvky.

Svorkové moduly jsou řešeny tak, aby plně nahradily obvyklé přechodové svorkovnice - např. výstupní reléové moduly XBO-11 mají rozveden společný vodič, vstupní svorkové moduly XBI-11 mají svorky s rozvedením napájecího napětí pro polovodičové snímače ap. Spolu s připojením plochými kabely se tak výrazně zjednodušuje vnitřní zapojení skříně - prakticky odpadá obvyklé vnitřní propojování modulů. Všechny moduly mají LED indikace připojených signálů, což dále zjednodušuje diagnostiku a vyhledávání závad.

Základní programové vybavení (firmware) mikropočítače zajišťuje rozpoznání osazených I/O piggy modulů a potřebnou programovou obsluhu pro distribuci I/O signálů na asynchronní sériovou linku RS232 nebo RS422/485 nebo kanál CAN s protokolem CANopen. Na asynchronním rozhraní jsou implementovány protokoly SAM (ASCII protokol typu opto22/ADAM) a Profibus/Epsnet (umožňuje propojení s centrálami PROMOS a automaty Tecomat), kanál CAN umožňuje použití jako stanice CANopen.

Změnou firmware je možná implementace jiných protokolů nebo použití jednotky jako I/O jednotky libovolného PLC nebo řídicího systému. Stejně tak lze do jednotky nahrát vlastní software realizující např. úlohu jednoduchého logického automatu.

blokové schéma FCPU-02A

Blokové schéma základní desky FCPU-02A

Objednací čísla

FCPU-02A EI5402.2x


obj.č. typ a popis výrobku (nalezeno 2 x)
EI9031.102 kabel PC-FCPU-02/03 programovací, RS-232, 1m 16.12
EI9031.202 kabel PC-FCPU-02/03 programovací, RS-232, 2m 17.68
 
.

přepne Klasické zobrazení