ELSACO / Řídicí a program. jednotky

.
Modulární LED zobrazovače PRODIS | ELSACO Kolín

PRODIS

ProDis - shora: v panelu, ve skříňce, otevřené provedení, dole v nerezové skříňcev nerezové skříňce

TECHNICKÉ ÚDAJE


Napájení:
displeje 56, 76, 101, 178 mm = 15÷30 V
displeje 126 mm = 20÷30 V

Max. odběr segmentovky:  80÷200 mA
(všechny segmenty svítí)

Barva segmentovek:
červená, žlutá, zelená, modrá (pouze 56 mm)
178 mm pouze červená

Rozsah pracovních teplot: -10 až +50°C

Dálkové ovládání (radiové): 433,92 MHz

Krytí: ProDis-x1 IP40
ProDis-x2 (z čelní strany) IP65

Poznámka:
Více informací viz Katalogový list. Odkaz ke stažení vpravo nahoře.

Objednací čísla

Nezapouzdřené
(ProDis-20, ProDis-30, ProDis-40, ProDis-50, ProDis-60):
EI6320, EI6330, EI6340, EI6350, EI6360

V duralové skříňce s krycím plexisklem
(ProDis-21, ProDis-31, ProDis-41):
EI6321, EI 6331, EI6341

S rámečkem s krycím plexisklem pro zástavbu do panelu
(ProDis-22, ProDis-32, ProDis-42, ProDis-52):
EI6322, EI6332, EI6342, EI6352

V nerezové skříňce s krycím plexisklem
(ProDis-23, ProDis-33, ProDis-43, ProDis-53):
EI6323, EI6333, EI6343, EI6353

Modulární displeje s širokými možnostmi konfigurace a využití

katalog. list k_prodis.pdf
tech. manuál mprodis.pdf

online Návrh ProDisu

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA

Modulární číslicové indikátory PRODIS jsou určeny k indikaci především číselných údajů. Dodávají se jako samostatné nezapouzdřené moduly (výška číslic 56 až 178 mm), v sestavě s nosným rámečkem (56 až 126 mm), nebo zapouzdřené v duralové (56 až 101 mm) či nerezové (56 až 126 mm) skříňce. Vzhledem k širokým možnostem konfigurace a vysokému výpočetnímu výkonu řídicího procesoru je lze využít pro:

  • indikace hodnot z řídicích systémů (programovatelné komunikační protokoly)
  • přímé zobrazení analogových veličin včetně matematického zpracování
  • analogové měření - max. 2 vstupy konfigurovatelné pro měření U, I, R a umožňující přímé připojení odporových teploměrů Pt100 a Ni1000
  • zobrazení hodnot impulsních signálů jako jsou čítače, rychloměry, časovače
  • měření hodnot impulsních signálů - max. 4 vstupy 24 V AC/DC s galvanickým oddělením

Volitelně může být součástí procesorové desky přijímač radiového dálkového ovládání v pásmu 433,92 MHz. Jako vysílač se používá standardní ovladač RC-04. Povely dálkového ovládání jsou volně programovatelné.

Konfigurace programového vybavení komunikačního koncentrátoru se provádí graficky orientovaným prostředím FRED. Příklad zobrazování hodnot teplot vzduchu a vody pro veřejný bazén naleznete v sekci podpory ProDis na standardním webu www.elsaco.cz. Ten lze díky komunikačním možnostem zařízení doplnit o komunikaci s nadřízeným PC a dostat tak naměřené hodnoty nejen na velkoplošný displej, ale i do počítače, na web ap.

Připojení k nadřízenému systému je možné prostřednictvím sériového rozhraní, kanálu Ethernet nebo sběrnice CAN. Podporována jsou běžná přenosová média - metalické vedení (asynchronní linka s konvertorem na RS-485 nebo přímé připojení do informační sítě LAN), modemy pro komutované telefonní sítě, GSM/GPRS modemy, xDSL modemy, modemy pro kabelovou televizi, WiFi sítě. Komunikace probíhá prostřednictvím standardních IP protokolů, což dovoluje snadnou integraci do nadřízených informačních systémů.


BLOKOVÉ SCHÉMA

PRODIS - blokové schéma

Poznámka:
Displeje s ciframi o velikosti 76 mm jsou v současné době nedostupné. Lze objednat pouze množství, kdy celkový počet cifer (segmentovek) přesahuje 80 ks; dodací lhůta cca 10 týdnů.Níže ve výpisu z Ceníku naleznete pouze běžně dodávané modifikace modulárních displejů ProDis. Další kombinace si můžete sestavit online Návrhem ProDisu (konečný návrh vám udá jak typ, tak i cenu).

Pokud si nebudete vědět rady s vlastním návrhem modulárního displeje ProDis nebo online Návrh ProDisu nebude vaše požadavky obsahovat, rádi vám poradíme mailem nebo telefonem (+420 321 757 753).


Connect ERROR: 2002: