ELSACO / Řídicí a program. jednotky

.
SuperCom, univerzální komunikační procesor | ELSACO Kolín

SuperCom

SuperCom

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA

SuperCom je základní deska pro procesorový modul MCPU-01.

Kromě vyvedení 3 sériových linek procesorového modulu obsahuje řadiče dalších 4 sériových linek, síťový adaptér Ethernet, port pro připojení tiskárny a binární vstupy a výstupy.
Sériové linky jsou vyvedeny na odnímatelné šroubovací svorkovnice, port tiskárny na standardní konektor DB25 a ethernetový kanál na konektor RJ45 pro UTP kabeláž.


Programování

Pro vývoj programového vybavení je nutno použít vývojový balík TOPAS 900 (C kompilátor, assembler, debugger). K desce je dodáván balík knihoven, které umožňují snadné ovládání sériových kanálů, CANopen sběrnice, LPT portu a realizaci TCP/UDP komunikace na Ethernet kanálu.

 


TECHNICKÉ ÚDAJE


Napájecí napětí: 10 ÷ 30 V DC

Spotřeba v plném osazení: max. 8 W

Rozsah pracovních teplot:  -10 ÷ 50 °C

Objednací čísla

EI5714.00    240 x 100 mm (deska)
EI5714.01    109 × 268 mm (s držákem)
EI5714.02    242 × 105 mm (na DIN lištu)

EI5701.63
- procesorový modul MCPU-01 pro základní desku SuperCom 1 MB SRAM / 1 MB flash

Univerzální komunikační procesor

katalog. list k_supercom.pdf
tech. manuál msupercom.pdf
Centrální jednotky a komunikační procesory mcentral.pdf


TECHNICKÉ ÚDAJE


Sériové linky procesorového modulu MCPU-01:

 • COM0 s rozhraním RS232 je určen k programování a je kromě svorkovnice vyveden také na konektor DB9 pro snadné připojení k PC
 • COM1 s rozhraním RS422/485 s galvanickým oddělením
  (na procesorovém modulu včetně napájecího měniče)
 • COM2 s rozhraním RS422/485

Sériové linky základní desky:

 • kanály COM3 ÷ COM6 mají na základní desce řadiče XR88C192 připojené ke sběrnici procesorového modulu
 • komunikační rychlost každého kanálu může být až 230 kBd
 • rozhraní kanálů se volí osazením převodníků »piggy« do I/O pozic 0 ÷ 3; použitelné jsou všechny typy piggy s galvanickým oddělením i bez pro rozhraní RS232, RS422 a RS485
 • každý kanál má indikační LED pro sledování stavu signálů RxD, TxD, RTS a CTS

PIO - binární vstupy/výstupy a port tiskárny:

 • obvod PIO i8255 obsahuje tři osmibitové brány
 • brána PA je použita na datové bity portu LPT nebo jako binární vstupy/výstupy I/O pozice 2; při použití LPT není možné použít binární vstupy/výstupy v I/O pozici 2 a naopak
 • brána PB je vyvedena do I/O pozice 3 jako binární I/O
 • brána PC slouží pouze jako řídicí signály portu LPT
 • do I/O pozic binárních I/O je možné použít I/O piggy PBI-11/12 (vstupní) nebo PBO-11/12 (výstupní)

Sběrnice CAN:

 • řadič CAN i82527 (stejný jako v modulech CCPU)
 • sběrnice CAN je vyvedena na šroubovací svorkovnici a desetikolíkový konektor včetně napájení (umožňuje přímé připojení standardních periferních jednotek PROMOS line 2)
 • osmibitový I/O port řadiče CAN je přiveden na I/O pozici 0 a může být použit pro binární vstupy / výstupy

Síť Ethernet:

 • řadič RTL8019AS doplněný oddělovacím transformátorem realizuje standard 10BaseT s rychlostí 10Mbps
 • standardní konektor RJ45 pro UTP kabeláž
 • indikaci provozu na síti umožňují 3 LED

I/O pozice 0÷3:

 • všechny pozice mohou být libovolně osazeny standardními sériovými převodníky »piggy« pro rozhraní RS232, RS422, RS485 s galvanickým oddělením (a měničem) nebo P232NE bez oddělení
 • do pozic 0, 2 a 3 je možné osadit vstupní I/O piggy PBI-11/12 nebo výstupní PBO-11/12, které zajišťují galvanické oddělení a k nim plochým kabelem připojit vnější svorkové moduly XBI-11 (vstupní) nebo XBO-11 (výstupní s relé)
 • použitím pozice pro binární vstupy/výstupy není možné osazení modulu piggy pro sériovou linku

Přepínače SW1 a SW2:

 • volně použitelný jeden otočný šestnáctipolohový přepínač a čtyři DIP spínače; jsou vyvedeny na port procesorového modulu

blokové schéma SuperComu
obj.č. typ a popis výrobku (nalezeno 0 x)
Produkt v ceníku nenalezen! Info o ceně na tel. 321 727 753 - Ing. Franc.
 
.

přepne Klasické zobrazení