ELSACO / Řídicí a program. jednotky

.
Programovatelná jednotka XAIO-33E pro analogové vstupy / výstupy (ethernet) | ELSACO Kolín

Programovatelná jednotka
XAIO-33E

fotoinfo

TECHNICKÉ ÚDAJE


Analogové vstupy

Rozlišení: 16 bitů

Rozsahy měření:
napětí (unipolární): 50 mV až 10 V
proud (unipolární): 1 až 40 mA
odpor (přímé měření): 5 až 100 kOhmů
odporové vysílače: 105, 130, 600 Ohmů
odporové teploměry: Pt100, Ni1000, KTY, ...

Uvedeny jsou pouze meze, konkrétní rozsah každého vstupu je dán typem zásuvného konfiguračního modulu EAIx/HD.
Na zvláštní objednávku je možné i připojení jiných čidel.

Binární vstupy

Typ vstupů: ČSN EN 61131-2, typ 1

Izolační pevnost GO: 2500 V AC / 1 min.

Analogové výstupy

Rozlišení:
EPOx/HD - 12 bitů
EDOx/HD - 16 bitů

Rozsahy:
napětí: 0 až 1/2/5/10 V
proud: 0 až 1/2/5/10/20 mA

Napěťový nebo proudový rozsah je dán typem zásuvného konfiguračního modulu EPOU/EPOI nebo EDOU/EDOI.

Ethernet / RS-485 brána,
12 univerzálních pozic pro analogové vstupy / výstupy

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA

XAIO-33E je jednotka s 12 univerzálními vstupy/výstupy, síťovým rozhraním Ethernet a komunikační linkou RS-485. Programování jednotky bude možné v našem grafickém vývojovém prostředí FRED. Jednotku lze použít jako řídící pro nejmenší aplikace nebo jako součást distribuovaného systému.

Modul je na levé straně osazen rozhraním Ethernet 100baseT se standardním konektorem RJ45. Druhý konektor na pravé straně modulu má rozhraní RS-485. Modul tak může být použit samostatně jako Ethernet I/O modul a zároveň lze k němu připojit další jednotky se sériovým rozhraním s protokolem Modbus (PAIO-33S, PBIO-33S, PBO-33S, PBI-33S).

Na čelním panelu jsou displej a tlačítka pro lokální nastavení parametrů a indikační LED zobrazení stavu analogových pozic. Sběrnice se připojuje kabelovými propojkami s krimpovacími konektory. Sběrnice obsahuje komunikační linku i napájecí napětí. Jednotka je konstrukčně uspořádána v robustní kovové krabičce s držákem na lištu DIN.

Základní deska obsahuje analogový multiplexer a A/D převodník. Na univerzální pozice základní desky se osazují konfigurační I/O moduly. Moduly jsou výměnné bez rozebrání jednotky (vždy pouze při vypnutém napájení modulu). Základní deska zajišťuje automatickou identifikaci zásuvných modulů a zařazení příslušné linearizace a měřítkování.

Analogové vstupní moduly mohou být osazeny na kteroukoliv pozici. Obsahují operační zesilovač s odporovou sítí a podle modifikace umožňují měření napětí, proudu, odporu nebo přímé připojení odporových čidel Pt100, Ni1000 či KTY.
Místo analogového vstupu je možné alternativně osadit dva binární vstupy. Nepoužité vstupy nemusí být nijak ošetřeny.

Moduly pro analogový výstup s šířkovou modulací (EPOx../HD) i moduly s DA převodníkem s rozlišením 16 bitů (EDOx../HD) mohou být osazeny na libovolné pozici.

PŘIPOJENÍ VSTUPNÍCH a VÝSTUPNÍCH SIGNÁLŮ

Příklady zapojení budou uvedeny v Technickém manuále (připravuje se).

BLOKOVÁ SCHÉMATA

blokáč
Blokové schéma PAIO-33E

Společné parametry

Napájecí napětí / příkon:
10 až 30 V DC / max. 4 W

Rozměry modulu (š x v x h):
109 x 91 x 49 mm

Rozsah pracovních teplot:
-40°C až +85°C

OBJEDNACÍ ČÍSLO

XAIO-33E EIabcd.xy


obj.č. typ a popis výrobku (nalezeno 2 x)
EI6564.52 XAIO-33E, Ethernet/RS485 progr. modul 12 univ. pozic AI, DI, AO, DO, Un=10÷30V, -1… 300.56
EI6564.521 XAIO-33E, Eth/RS485 progr. modul 12univ.pozic AI,DI,AO,DO, SRAM 128kB, Un=10÷30V, … 417.00
 
.

přepne Klasické zobrazení