ELSACO / Řídicí a program. jednotky

.
Programovatelná jednotka XBIO-33E pro logické I/O (ethernet) | ELSACO Kolín

Programovatelná jednotka
XBIO-33E

fotoinfo

TECHNICKÉ ÚDAJE


Celkový počet vstupů: 8

Typ vstupů: ČSN EN 61131-2, typ 2

Izolační pevnost GO vstupů:
2500 V AC/1 min

Filtr vstupních signálů: (digitální)
- nastavitelný v rozsahu 0 až 65 535 ms


Celkový počet výstupů: 8, reléový kontakt

Parametry kontaktu relé:
250 V AC / 8 A
24 V DC / 8 A

Odpor kontaktu v sepnutém stavu:
max. 30 mOhmů

Max. dovolený proud svorkou: 4 A

Maximální spínané napětÍ:
250 V AC, 24 V DC

Max. spínaný výkon: 1000 VA / 100 W

Doba sepnutí / rozepnutí relé: 8 ms / 6 ms

Životnost kontaktu:
- mechanická: 5 × 106 sepnutí
- elektrická (proud 4 A): 2 × 105 sepnutí

Izolační pevnost GO: 4000 V AC/1 min


Napájecí napětí / příkon:
10 až 30 V DC / max. 3,5 W

Rozměry modulu (š x v x h):
109 x 91 x 49 mm

Rozsah pracovních teplot: -40°C až +85°C

Ethernet / RS-485 brána,
8 logických vstupů + 8 výstupů s relé

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA

XBIO-33E je jednotka s 8 vstupy a 8 výstupy, síťovým rozhraním Ethernet a komunikační linkou RS-485. Programování jednotky bude možné v našem grafickém vývojovém prostředí FRED. Jednotku lze použít jako řídící pro nejmenší aplikace nebo jako součást distribuovaného systému.

Modul je na levé straně osazen rozhraním Ethernet 100baseT se standardním konektorem RJ45. Druhý konektor na pravé straně modulu má rozhraní RS-485. Modul tak může být použit samostatně jako Ethernet I/O modul a zároveň lze k němu připojit další jednotky se sériovým rozhraním s protokolem Modbus (PAIO-33S, PBIO-33S, PBO-33S, PBI-33S).

Jednotka obsahuje 8 logických vstupů a 8 výstupů s relé. Vstupy jsou galvanicky oddělené, bipolární s napětím 12 V nebo 24 V s jedním společným vodičem. Umožňují zvolit zapojení se společným plus nebo mínus a podle toho používat snímače s výstupem pnp nebo npn. Mikropočítač zajišťuje digitální filtraci vstupních signálů. Konfigurace jednotky (nastavení filtru vstupních signálů) umožňuje používat i střídavé vstupní napětí.

Spínacím prvkem je relé se síťovým kontaktem 250 V AC, který umožňuje přímé spínání síťových spotřebičů. Konstrukce jednotky zajišťuje spolehlivé odepnutí všech relé při ztrátě komunikace s centrální jednotkou.

PBIO-33E má všechny přepínací kontakty vyvedeny samostatně a umožňují spínání jednofázových spotřebičů (stykače, solenoidové ventily, servopohony).

Na čelním panelu jsou displej a tlačítka pro lokální nastavení parametrů (např. IP) a indikační LED zobrazení stavu vstupů i výstupů. Sběrnice RS-485 se připojuje kabelovými propojkami s krimpovacími konektory a obsahuje komunikační linku i napájecí napětí.

Jednotka je konstrukčně uspořádána v robustní kovové krabičce s držákem na lištu DIN. Svorkovnice pro připojení vstupních signálů jsou odnímatelné.

PŘIPOJENÍ VSTUPNÍCH a VÝSTUPNÍCH SIGNÁLŮ

Vstupní obvody jsou bipolární a umožňují zapojení podle potřeby se společným plus nebo mínus (podle připojení vnějšího napětí).

Při spínání spotřebičů s indukčním charakterem je nezbytné vnější ošetření přechodového jevu varistorem (24 V~, 220 V~) nebo diodou pro stejnosměrné spotřebiče.

BLOKOVÉ SCHÉMA

foto
Blokové schéma XBIO-33E

OBJEDNACÍ ČÍSLA

EIabcd.12 - bipolární vstupy 12 V AC/DC, Ethernet/RS-485
EIabcd.22 - bipolární vstupy 24 V AC/DC, Ethernet/RS-485


obj.č. typ a popis výrobku (nalezeno 1 x)
EI6565.72 XBIO-33E, Ethernet/RS485 progr. modul 8 vstupů 24V, 8 relé, Un=10÷30V, -10÷60° 328.15
 
.

přepne Klasické zobrazení