ELSACO / Displeje a terminály

.
Univerzální panelové číslicové indikátory XDM-13, XDM-14 | ELSACO Kolín

Číslicové indikátory XDM-13/14

XDM-13/14

TECHNICKÉ ÚDAJE


Napájecí napětí:
9 ÷ 30 V, příkon max. 3W

Výstup (svorka 8) 5 V ± 5% / 200mA

Vstupní úrovně ovládacích signálů
podle modifikace 5, 12 nebo 24V

Rozměry skříňky:  
36 x 72 x 96 mm

Rozsah pracovních teplot:
-10 ÷ 50 °C

Rozměrový náčrtek a typické způsoby připojení indikátorů k řídicímu zařízení jsou rovněž uvedeny na katalogovém listě.

Univerzální panelové číslicové indikátory

katalog. list k_xdm1314.pdf
tech. manuál mxdm1314.pdf
technical manual mxdm1314en.pdf
zobrazovací jednotky pro Tecomat kdispteco.pdf
stahuj Konfigurační a testovací program Tester

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA

Číslicové indikátory XDM-13 a XDM-14 jsou určeny k indikaci číselných údajů na čtyřech sedmisegmentových svítivých indikátorech. Jednoduchý způsob obsluhy umožňuje připojení prakticky k libovonému mikropočítači nebo výstupům programovatelného automatu.
Indikátor XDM-13 je určen pro paralelní připojení. Ovládání se provádí pomocí datových a řídicích signálů po jednotlivých číslicích v BCD kódu. Na datové signály D0 ÷ D3 se přivádí binární pozice zadávané číslice nebo BCD kód zapisované číslice, signál P/D určuje zadání pozice číslice nebo vlastního BCD kódu. Signál WR provádí vlastní zápis.
XDM-14A Indikátor XDM-14 je určen pro sériové připojení. Ovládání se provádí jednoduchým protokolem pomocí řídicích signálů Din (data), Clk (hodiny) a WRS (strobování). Adresové vstupy A0 ÷ A2 umožňují binárně nastavit adresu indikátoru. Adresové vstupy se připojují k výstupnímu napětí 5 V. Ke společným řídicím signálům je tak možné zapojit až 8 indikátorů.
Indikátor XDM-14A se připojuje běžnou asynchronní sériovou linkou RS-232 nebo RS-422/485. Jednoduchý ASCI protokol umožňuje adresování a připojení více indikátorů na společnou linku RS-485. Adresa a parametry komunikace se nastavují sériovou linkou z PC a jsou uloženy v EEPROM indikátoru. Indikátor umožňuje také připojení dvou tlačítek.
Indikátor XDM-14A/T má implementován protokol operátorských panelů TECO-ID.
Indikátory XDM-14C a XDM-14C/T jsou ve čtyřřádkovém provedení, s asynchronním sériovým připojením RS-232/422/485, s protokolem ASCII nebo TECO-ID (konkrétní variantu zvolíte objednacím číslem dle katologového listu).

Objednací čísla

XDM-13 EI5393
XDM-14 EI5394


obj.č. typ a popis výrobku (nalezeno 17 x)
EI5393.20 XDM-13, číslicový indikátor paralelní, vstupy 24V 112.88
EI5394.00 XDM-14, číslicový indikátor synchronní, vstupy TTL 105.03
EI5394.10 XDM-14, číslicový indikátor synchronní, vstupy 12V 105.03
EI5394.20 XDM-14, číslicový indikátor synchronní, vstupy 24V 105.03
EI5394.300 XDM-14A, číslicový indikátor sériový RS232 105.48
EI5394.301 XDM-14A/T, číslicový indikátor sériový RS232 105.48
EI5394.320 XDM-14AG, číslicový indikátor sériový RS232 105.48
EI5394.321 XDM-14AG/T, číslicový indikátor sériový RS232 105.48
EI5394.340 XDM-14AY, číslicový indikátor sériový RS232 105.48
EI5394.400 XDM-14A, číslicový indikátor sériový RS422/485 105.48
EI5394.401 XDM-14A/T, číslicový indikátor sériový RS422/485 105.48
EI5394.420 XDM-14AG, číslicový indikátor sériový RS422/485 105.48
EI5394.421 XDM-14AG/T, číslicový indikátor sériový RS422/485 105.48
EI5394.440 XDM-14AY, číslicový indikátor sériový RS422/485 105.48
EI5394.700 XDM-14C, čísl. indikátor 4 řádkový, sériový RS232 356.29
EI5394.800 XDM-14C, čísl. indikátor 4 řádkový, sériový RS422/485 356.29
EI5394.701 XDM-14C/T, čísl. indikátor 4 řádkový, sériový RS232 356.29
 
.

přepne Klasické zobrazení