ELSACO / Doplňky

.
XBO-01, XBO-02, XBO-03 - rychlé spínače induktivní zátěže | ELSACO Kolín

Spínače
XBO-01/02, XBO-03, XBO-04

XBO-01/02/03/04

TECHNICKÉ ÚDAJE XBO-01/02


Vstupní napětí:
sepnutí 10 ÷ 24 V, odběr při 12 V 6 mA
rozepnutí 3 V
maximální 36 V / 1 s

Výstupní spínané napětí:
podle modifikace 12, 24 nebo 48 V

Trvalý výstupní proud: max. 4A
špičkový 20 A / do 1 s

Doba sepnutí/rozepnutí: 5 / 30 µs

Odpor spínače v sepnutém stavu:
< 100 miliohmů

Izol. pevnost galvan. oddělení: 2500 V AC

Rozměry: 22 x 62 x 63 mm

Stupeň krytí: IP 20

Rozsah pracovních teplot: -10 ÷ 50 °C

Objednací čísla

XBO-01 EI5301
XBO-02 EI5302
XBO-03 EI5303
XBO-04 EI5304

Univerzální rychlé spínače pro spínání induktivní zátěže
(polovodičové, releové a triakové)

katalog. list k_xbo1234.pdf

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA

Moduly XBO-01 a XBO-02 jsou rychlé polovodičové výkonové spínače pro spínání spotřebičů s induktivním charakterem zátěže s velkou četností spínání. Na rozdíl od reléových spínačů mají prakticky neomezenou životnost. Ovládací vstup je galvanicky oddělen od výstupu. Polovodičový spínač MOS má velmi malý odpor v sepnutém stavu a dovoluje vysoký trvalý proud s minimální výkonovou ztrátou. Moduly jsou dodávány v provedení XBO-01 pro napájenou zátěž (společný plus) a XBO-02 pro uzeměnou zátěž (společný minus). Vestavěná ochranná dioda (transil) umožňuje spínání induktivních zátěží bez nutnosti použití dalších ochranných prvků. Ochrana je dimenzována na maximální spínané napětí, při objednávání spínačů XBO-01/02 je nutno zvolit typ podle spínaného napětí. Spínač je chráněn proti zkratu zátěže tavnou pojistkou s indikací přerušení.

Moduly XBO-03 obsahují relé s přepínacím kontaktem 230 V AC / 8 A, ochrannou diodu a indikační diodu sepnutí. Umožňují přímé spínání síťových spotřebičů jako servopohony, stykače atd.

Moduly XBO-04 obsahují opticky oddělený triakový spínač. Spínání a odpínání zátěže v nule omezuje produkované rušení. Jsou vhodné pro přímé spínání síťových jednofázových spotřebičů s odporovým i indukčním charakterem.


TECHNICKÉ ÚDAJE XBO-03


Ovládací napětí: 12 / 24 / 48 V (podle typu modulu)

Přepínací kontakt: 230 V AC / 8 A

max. proud svorkou: 4 A

Doba sepnutí / rozepnutí: 6 / 8 ms

Izolační pevnost ovládací napětí - kontakt: 4000 V AC

Izolační pevnost rozepnutého kontaktu: 1000 V AC

Stupeň krytí: IP 10

Rozměry pro 1 relé: 13 x 83 x 48 mm

Rozsah pracovních teplot: -20 ÷ 70 °C

Počet relé ve společném držáku může být 1, 2, 4, 8, 12 nebo 16.


TECHNICKÉ ÚDAJE XBO-04


Spínané napětí: jmenovité 230 V AC, špičkové 650 V AC

Max. trvalý proud: 3 A / 5 A (podle typu)

Ovládací napětí pro sepnutí: 3 ÷ 32 V DC

Izolační pevnost galvan. oddělení: 4000 V AC

Stupeň krytí: IP 10

Rozsah pracovních teplot: -20 ÷ 70 °C


Blokové schéma, příklady zapojení, obrázky s rozměry:
viz katalog. list kxbo.pdf


obj.č. typ a popis výrobku (nalezeno 6 x)
EI5301.20 XBO-01, polovodičový spínač 24V/4A, GO, npn 63.20
EI5301.30 XBO-01, polovodičový spínač 48V/4A, GO, npn 63.20
EI5302.20 XBO-02, polovodičový spínač 24V/4A, GO, pnp 64.80
EI5302.30 XBO-02, polovodičový spínač 48V/4A, GO, pnp 64.80
EI5304.10 XBO-04, polovodičové relé (SSR) 3A/230V~, ovl. napětí 3÷32V=, spínání v nu… 34.00
EI5304.20 XBO-04, polovodičové relé (SSR) 5A/230V~, ovl. napětí 3÷32V=, spínání v nu… 38.00
 
.

přepne Klasické zobrazení