ELSACO / Perif. jednotky / Ethernet

.
Periferní jednotka PBIO-33E pro logické I/O (ethernet) | ELSACO Kolín

Jednotka PBIO-33E

foto

TECHNICKÉ ÚDAJE


Celkový počet vstupů: 8

Typ vstupů: ČSN EN 61131-2, typ 2

Izolační pevnost GO vstupů:
2500 V AC/1 min

Filtr vstupních signálů: (digitální)
- nastavitelný v rozsahu 0 až 65 535 ms


Celkový počet výstupů: 8, reléový kontakt

Parametry kontaktu relé:
250 V AC / 8 A
24 V DC / 8 A

Odpor kontaktu v sepnutém stavu:
max. 30 mOhmů

Max. dovolený proud svorkou: 4 A

Maximální spínané napětÍ:
250 V AC, 24 V DC

Max. spínaný výkon: 1000 VA / 100 W

Doba sepnutí / rozepnutí relé: 8 ms / 6 ms

Životnost kontaktu:
- mechanická: 5 × 106 sepnutí
- elektrická (proud 4 A): 2 × 105 sepnutí

Izolační pevnost GO: 4000 V AC/1 min


Napájecí napětí / příkon:
10 až 30 V DC / max. 3,5 W

Rozměry modulu (š x v x h):
109 x 91 x 49 mm

Rozsah pracovních teplot: -40°C až +85°C

Ethernet / RS-485 brána,
8 logických vstupů + 8 výstupů s relé

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA

PBIO-33E je vstupní / výstupní jednotka se síťovým rozhraním Ethernet s protokolem Modbus TCP.

Modul je na levé straně osazen rozhraním Ethernet 100baseT se standardním konektorem RJ45. Druhý konektor na pravé straně modulu má rozhraní RS-485. Modul tak může být použit samostatně jako Ethernet I/O modul a zároveň lze k němu připojit další jednotky se sériovým rozhraním s protokolem Modbus (PAIO-33S, PBIO-33S, PBO-33S, PBI-33S).

Jednotka obsahuje 8 logických vstupů a 8 výstupů s relé. Vstupy jsou galvanicky oddělené, bipolární s napětím 12 V nebo 24 V s jedním společným vodičem. Umožňují zvolit zapojení se společným plus nebo mínus a podle toho používat snímače s výstupem pnp nebo npn. Mikropočítač zajišťuje digitální filtraci vstupních signálů. Konfigurace jednotky (nastavení filtru vstupních signálů) umožňuje používat i střídavé vstupní napětí.

Spínacím prvkem je relé se síťovým kontaktem 250 V AC, který umožňuje přímé spínání síťových spotřebičů. Konstrukce jednotky zajišťuje spolehlivé odepnutí všech relé při ztrátě komunikace s centrální jednotkou.

PBIO-33E má všechny přepínací kontakty vyvedeny samostatně a umožňují spínání jednofázových spotřebičů (stykače, solenoidové ventily, servopohony).

Na čelním panelu jsou displej a tlačítka pro lokální nastavení parametrů (např. IP) a indikační LED zobrazení stavu vstupů i výstupů. Sběrnice RS-485 se připojuje kabelovými propojkami s krimpovacími konektory a obsahuje komunikační linku i napájecí napětí.

Jednotka je konstrukčně uspořádána v robustní kovové krabičce s držákem na lištu DIN. Svorkovnice pro připojení vstupních signálů jsou odnímatelné.

PŘIPOJENÍ VSTUPNÍCH a VÝSTUPNÍCH SIGNÁLŮ

Vstupní obvody jsou bipolární a umožňují zapojení podle potřeby se společným plus nebo mínus (podle připojení vnějšího napětí).

Při spínání spotřebičů s indukčním charakterem je nezbytné vnější ošetření přechodového jevu varistorem (24 V~, 220 V~) nebo diodou pro stejnosměrné spotřebiče.

BLOKOVÉ SCHÉMA

foto
Blokové schéma PBIO-33E

OBJEDNACÍ ČÍSLA

EI6553.12 - bipolární vstupy 12 V AC/DC, Ethernet/RS-485
EI6553.22 - bipolární vstupy 24 V AC/DC, Ethernet/RS-485


obj.č. typ a popis výrobku (nalezeno 2 x)
EI6553.22 PBIO-33E, Ethernet/RS485 modul 8 vstupů 24V, 8 relé, Un=10÷30V, -40÷85°C 293.75
EI6553.72 PBIO-33E, Ethernet/RS485 modul 8 vstupů 24V, 8 relé, Un=10÷30V, -10÷60°C 261.31
 
.

přepne Klasické zobrazení