ELSACO / Perif. jednotky / sériové

.
FCPU-02, periferní jednotka pro logické vstupy / výstupy na sběrnici RS-485 | ELSACO Kolín

FCPU - 02A

FCPU-02A

TECHNICKÉ ÚDAJE


Napájecí napětí: 9 ÷ 36 V DC

Spotřeba bez vnějších modulů: 3W

Izolační pevnost GO
napájecího měniče: 1500 V DC
RS422/485 a CAN: 1000 V DC

Rozměry desky bez držáku:
100 x 160 mm

Rozsah pracovních teplot:
-10÷+50 °C

Ostatní technické parametry viz katalogový list.


Objednací čísla

FCPU-02A: EI5402
PBI-11/12: EI5411/EI5412
PBO-11/12: EI5413/EI5414
XBI-11: EI5451
XBO-11: EI5452


Změnou firmware je možná implementace jiných protokolů nebo použití jednotky jako I/O jednotky libovolného PLC nebo řídicího systému. Stejně tak lze do jednotky nahrát vlastní software realizující např. úlohu jednoduchého logického automatu.

Tipy pro zapojení s FCPU-02A

  • přenos až 64 logických signálů jediným krouceným párem na vzdálenost 1,2km
  • velmi snadná implementace bez dalších řídicích prostředků
  • možnost připojení modemem přes telefonní síť
  • možnost prodloužení linky radiomodemem

Sériový modul pro 64 logických I/O

katalog. list k_fcpu02a.pdf
tech. manuál mfcpu02as.pdf

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA

Mikropočítač FCPU-02A je stavebnicový modul, určený především pro úlohy sběru dat a logické řízení na sériovou linku RS-422/485. Standardní firmware umožňuje používat komunikační protokoly SAM nebo Epsnet, Modbus, Profibus DP.

Základní deska FCPU-02A obsahuje jednočipový mikropočítač, obvody sériových rozhraní, napájecí měniče a 8 pozic pro násuvné I/O moduly piggy. Na každé pozici je vyvedeno 8 I/O bitů mikropočítače. Osazením příslušného I/O piggy modulu je možné odpovídající bránu mikropočítače konfigurovat jako vstupní nebo výstupní. Celá jednotka FCPU-02A tak může distribuovat až 64 logických I/O signálů.

Piggy moduly obsahují vlastní galvanické oddělení vstupů (PBI-11/12) nebo výstupů (PBO-11/12) a oddělují tak veškeré připojovací vodiče od obvodů mikropočítače. Na konektor piggy modulu se páskovým vodičem připojují buď přímo vstupní / výstupní signály nebo tzv. svorkové moduly, které obsahují vstupní signálové přizpůsobení nebo výstupní silové prvky.

Svorkové moduly jsou řešeny tak, aby plně nahradily obvyklé přechodové svorkovnice - např. výstupní reléové moduly XBO-11 mají rozveden společný vodič, vstupní svorkové moduly XBI-11 mají svorky s rozvedením napájecího napětí pro polovodičové snímače ap. Spolu s připojením plochými kabely se tak výrazně zjednodušuje vnitřní zapojení skříně - prakticky odpadá obvyklé vnitřní propojování modulů. Všechny moduly mají LED indikace připojených signálů, což dále zjednodušuje diagnostiku a vyhledávání závad.

Základní programové vybavení (firmware) mikropočítače zajišťuje rozpoznání osazených I/O piggy modulů, číslicovou filtraci, čítání a měření periody vstupních signálů a potřebnou programovou obsluhu pro distribuci I/O signálů na asynchronní sériovou linku RS-422/485. Na lince RS-422/485 je podle verze implementován ASCII protokol SAM nebo protokoly Epsnet (umožňuje propojení s centrálami PROMOS a automaty Tecomat), Modbus RTU a Profibus DP. Kanál RS-232 je použit jako konfigurační.

Je možné dodat vývojové prostředí Softune pro tvorbu vlastního programového vybavení. Moduly tak mohou být použity i ve speciálních úlohách s nestandardním softwarem.

Moduly s protokolem SAM mohou být nakonfigurovány pro vzájemnou výměnu logických signálů - vstupy jednoho modulu se přenášejí na výstupy druhého modulu a naopak. Jeden z modulů je řídicí (Master - zahajuje komunikaci) a druhý podřízený (Slave). Tak je možné přenášet logické signály po kroucené dvoulince až na vzdálenost 1200 m.

blokové schéma FCPU-02A
Blokové schéma modulu FCPU-02A


Moduly pro automatický přenos dat.

katalog. list k_intmod_prehled.pdf
příklad aplikace FCPU-02

Mikropočítačové moduly FCPU-02A umožňují aktivní vysílání logických signálů. Moduly používají rozhraní RS-485. K propojení modulů postačuje kroucená dvoulinka. Moduly jsou určeny zejména pro:

  • přenos alarmových a havarijních signálů na pracoviště obsluhy v kotelnách a výrobních linkách
  • dálkové ruční ovládání systémů
  • nezávislou kontrolu autonomních zařízení
  • minimalizaci spojovacích vodičů pro vzdálené signály
  • propojení řídicích a regulačních systémů, které není možné propojit komunikační linkou

Moduly FCPU-02A umožňují přenos až 64 I/O, rozdělení mezi vstupy a výstupy je možné volit po osmicích. V případě potřeby je možné zapojit na jednu linku více modulů, případně i kombinovat FCPU-02A s rozhraním RS485 a SAM-02. V závislosti na komunikační rychlosti (až 57kbd) mohou být signály přenášeny více než 10x za sekundu.

Konfigurace se provádí servisním programem po sériové lince. Změna konfiguračních parametrů je možná i na dálku z kteréhokoliv místa sériové linky. Jeden z modulů je vždy konfigurován jako master a s nastavitelnou periodou vyvolává komunikační relaci, ve které se provede výměna dat mezi propojenými moduly. Konfigurace SAM-02 i FCPU-02A umožňuje nastavit periodu digitální filtrace signálů, takže zákmity kontaktů a rušivé impulsy nejsou přenášeny.

obj.č. typ a popis výrobku (nalezeno 2 x)
EI9031.102 kabel PC-FCPU-02/03 programovací, RS-232, 1m 15.36
EI9031.202 kabel PC-FCPU-02/03 programovací, RS-232, 2m 16.84
 
.

přepne Klasické zobrazení