ELSACO / Perif. jednotky / sériové

.
SAM-01, modul pro připojení 4 analogových vstupů po sběrnici RS-485 | ELSACO Kolín

Modul SAM-01

SAM-01

TECHNICKÉ ÚDAJE


Analogové vstupy/rozlišení: 16 bitů

Max. zisk vstupního zesilovače: 100

Rozsahy měření:
napětí (bi-/unipolární): 50 mV ÷ 10 V
proud (bi-/unipolární): 1 ÷ 40 mA
odpor (přímé měření): 5 ÷ 100 kohmů
odporové vysílače: 105, 130, 600, 1000 ohmů
teplotní čidla: Pt100, NI1000..

Přesnost v celém tepl. rozsahu:
lepší než 1 %

Napájecí napětí: 10 až 30 V

Max. spotřeba: 3 W

Izolační napětí GO sériové linky: 1000 V

Rozměry modulu v krabičce:
133 x 108 x 40 mm

Rozsah pracovních teplot:
-10 ÷ +50 °C

 


Poznámky:

- nepoužité analogové vstupy musí být ošetřeny nulovací odporovou sítí AIPN-01 (normální vstupy) nebo AIQN-01 (precizní vstupy)

- konfigurační odporové sítě nejsou součástí modulu, objednávají se samostatně


 

Objednací čísla

SAM-01 EI5421

 

Modul pro vzdálené připojení,
4 analogové vstupy

katalog. list k_sam01.pdf
tech. manuál msamcom.pdf
    (Komunikační protokol SAM)
stahuj Konfigurační a testovací program Tester

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA

SAM-01 je univerzální modul určený ke vzdálenému snímání analogových signálů s přenosem po sériové lince. Analogová část má společnou zem s napájecím napětím, sériová linka RS-232 nebo RS-422 je galvanicky oddělena. Komunikační linka podporuje jednoduchý ASCII protokol, který je možné implementovat prakticky v každém zařízení.
Modul obsahuje komunikační procesor a analogový převodník na 4 kanály. Každý analogový vstup je osazen operačním zesilovačem s odporovou sítí, která určuje zapojení a rozsah měření příslušné veličiny. Každý vstup je možné konfigurovat samostatně odporovou sítí AIPx pro měření napětí, proudu, odporu nebo přímé připojení odporových teploměrů Pt, Ni. Programové vybavení umožňuje linearizaci standardních teplotních čidel.
Modul je dodáván i v precizním provedení, které má osazeny na vstupech přístrojové operační zesilovače s velmi nízkým offsetem a umožňuje měřit také signály z tenzometrů a termočlánků. Pro precizní provedení se používají konfigurační sítě AIQx. Nepoužité vstupy musí být ošetřeny nulovací sítí AIPN-01 (normální vstupy) nebo AIQN-01 (precizní vstupy). Konfigurační odporové sítě nejsou součástí modulu, objednávají se samostatně.
Modul je konstrukčně uspořádán v kompaktní krabičce, která se montuje na lištu DIN.
Konfigurační odporové sítě AIP.. viz odporové sítě.
Pro precizní provedení se používají konfigurační sítě AIQ.., viz odporové sítě.

blokové schéma SAM-01
Blokové schéma modulu SAM-01

Moduly SAM-01 v inovovaném provedení umožňují automatické aktivní vysílání měřených hodnot na číslicové zobrazovače XDM-14A nebo XDM-05...09. Moduly používají rozhraní RS485, k propojení modulů postačuje kroucená dvoulinka. Moduly jsou určeny zejména pro:

  • nezávislou kontrolu vzdálených veličin v kotelnách
  • kontrolu činnosti autonomních zařízení
  • vzdálenou indikaci měřených údajů
aplikace SAM-01

SAM-01 provádí měření analogových hodnot, měřítkuje je do reálných veličin a s nastavenou periodou odesílá na specifikovaná zařízení. Všechny parametry modulů se nastavují konfigurací s pomocí servisního programu. Změna konfiguračních parametrů je možná i na dálku z kteréhokoliv místa sériové linky. Nastavit je možné rozsahy vstupních veličin, jejich filtraci, převod na reálné veličiny, periodu a způsob zobrazení. V závislosti na komunikační rychlosti je možná obnova zobrazení až 10x za sekundu. Digitalizace analogových hodnot se provádí v místě měření a analogové hodnoty tak nejsou zatíženy rušením.

obj.č. typ a popis výrobku (nalezeno 0 x)
Produkt v ceníku nenalezen! Info o ceně na tel. 321 727 753 - Ing. Franc.
 
.

přepne Klasické zobrazení