ELSACO / Perif. jednotky / sériové

.
Sériový terminál SKDM-11, SKDM-12; sběrnice RS-232, RS-422 | ELSACO Kolín

SKDM-11/12

SKDM-11/12

TECHNICKÉ ÚDAJE


Displej: alfanumerický LCD
Zobrazení: 4 řádky x 20 znaků
Rozměr aktivní plochy displeje: 70 x 21 mm
Výška znaku: 5 mm
Klávesnice: membránová s pružinami
Počet kláves: 26 + SHIFT

Napájení / příkon: 10 ÷ 30 V / 5 W
Vnější rozměr panelu: 163,4 x 178,4 mm
Hloubka zástavby bez krytu / s krytem:
39 / 50 mm
Krytí ze strany klávesnice: IP54
Rozsah pracovních teplot: -10 °C ÷ 50 °C

Sériový terminál, průmyslový ovládací panel

katalog. list k_ckdm_skdm.pdf
znakové sady, otvor pro panel k_dira.pdf
tech. manuál mskdm1112.pdf
výkres pro výřez a vrtání 1:1 včetně kót xKDMrozm.pdf
výkres pro výřez a vrtání 1:1 bez kót xKDMdiry.pdf
stahuj Konfigurační a testovací program Tester

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA

Panely SKDM-11/12 jsou určeny jako univerzální ovládací terminál na asynchronní sériovou linku. Jsou dodávány ve dvou modifikacích firmware - sériový ANSI terminál a sériový multiprotokolový terminál.

Sériové ANSI terminály mají duplexní komunikaci s ovládáním ESC sekvencemi. Multiprotokolové sériové terminály podporují komunikaci protokoly Profibus/Epsnet, Modbus a Profibus DP (ve vývoji). Terminál se pak na sběrnici chová jako běžná slave periferní jednotka.

Sériový terminál je vybaven dvěma sériovými linkami, jedna je podle zapojení konektoru RS-422 nebo RS-232, druhá má rozhraní volitelné osazením převodníku »piggy« RS-232, RS-422, RS-485 nebo proudová smyčka.

Firmware v SKDM-11/12 dovoluje nastavení všech konfiguračních parametrů z klávesnice. Konfigurační parametry jsou trvale uchovány v paměti FLASH.

Pro komunikaci s nadřízeným systémem může být použit kterýkoliv kanál. Druhý kanál může být využit pro připojení dalšího zařízení, např. sériové tiskárny, snímače čárového kódu atd.

Terminál je určen pro zástavbu do panelu, např. dveří rozvaděče. Nosný duralový rámeček má z čelní strany nalepenou celoplošnou fóliovou klávesnici s okénkem pro displej. Těsnění zajišťuje vysoké krytí z čelní strany. Membránová klávesnice má vytlačený reliéf kláves a vestavěné talířové pružinky. Tlačítka tak mají jemný chod s jednoznačnou odezvou sepnutí. K nosnému rámečku je ze zadní strany připevněna procesorová deska s konektory pro připojení kabelů a svorkami napájení. Podsvícený displej má teplotní korekci kontrastu a zajišťuje tak stabilní čitelnost v širokém rozsahu pracovních teplot.

Doplňkové vstupy/výstupy (pouze SKDM-12) umožňují připojení vnějších ovladačů a signálek. Standardně je osazeno 8 logických vstupů pro bezpotenciálové kontakty, 8 výstupů pro LED, žárovky nebo sirénu a 4 napěťové analogové vstupy pro potenciometry. Místo standardních logických I/O je možné osadit moduly I/O piggy PBI / PBO s galvanickým oddělením - pak je možné připojit vnější svorkové moduly XBI / XBO.

Pro větší série je možné dohodnout potisk klávesnice podle vlastní specifikace, případně vybrat z používaných potisků.


Objednací čísla

EI5881 pro SKDM-11
EI5882 pro SKDM-12
EI5279 pro plechový kryt zadní stěny (včetně připevňovací sady)


obj.č. typ a popis výrobku (nalezeno 0 x)
Produkt v ceníku nenalezen! Info o ceně na tel. 321 727 753 - Ing. Franc.
 
.

přepne Klasické zobrazení