ELSACO / Komunikační převodníky

.
»piggy back«, zásuvné komunikační moduly pro převod TTL na RS-232, RS-485, RS-422, M-Bus, 20 mA, ... | ELSACO Kolín

Sériové převodníky »piggy back«

PiggyBack

TECHNICKÉ ÚDAJE


Max. přenosová rychlost:
RS-232 - 120 kBd
RS-422 - 2 MBd
RS-485 - 2 MBd
proudová smyčka 20mA - 38 kBd
M-Bus - 9600 Bd

Izolační pevnost galvanického oddělení:
bez měniče 2000V AC
s měničem 1000V AC

Rozměry modulu: 36 x 47 mm

Rozsah pracovních teplot: -10 ÷ 50 °C


PMBUS/M

Modul umožňuje budit standardní M-Bus linku s 20 slave stanicemi. Napájecí napětí linky zajišťuje vnitřní oddělující měnič napájení strany TTL. Přetížení linky je indikováno signálem DCD, případně i CTS. Vyhodnocení proudu je dynamické, což
umožňuje měnit počet připojených stanic bez jakékoliv konfigurace.

PMBS

Modul umožňuje vytvářet standardní M-Bus slave zařízení. Galvanicky oddělená část je napájena z linky, takže modul nepotřebuje vnitřní napájecí měnič.

Moduly převodníků »piggy« pro převod TTL na
RS-232, RS-485, RS-422, proudovou smyčku 20 mA a M-Bus

katalog. list k_piggy.pdf
katalog. list k_priklady_piggy.pdf
tech. manuál mpiggy.pdf
tech. manuál mpcan.pdf

online Návrh komunikačního převodníku

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA

Převodníky sériového rozhraní „piggy back“ jsou násuvné moduly pro převod signálů TTL na určený typ rozhraní. Používají se v mikropočítačových jednotkách PROMOS, sériových převodnících SLC nebo jako záměnné moduly převodníků v hostitelských deskách jiných zařízení, např. systém Tecomat.

Modul „piggy“ se nasunuje na dvě řady kolíků čtvercového průřezu osazených v hostitelské desce. Strana TTL má 11 vývodů, strana druhého rozhraní má 14 vývodů. Rozmístění vývodů je kompatibilní s PLC Tecomat. Vývody strany TTL jsou shodné pro všechny typy modulů „piggy“, změnu typu rozhraní je možné provést pouhou záměnou modulu.

Všechny převodníky mimo P232NE zajišťují plné galvanické oddělení. Moduly jsou dostupné i v provedení s vestavěným měničem, který zajišťuje galvanicky oddělené napájení výstupní strany z napájecího napětí 5 V strany TTL.


P232NE, P232GS, P232GE, P232GPS, P232GPE

Moduly obsahují tři nebo dva shodné vysílače a přijímače. Modul P232NE nemá galvanické oddělení, signálová zem strany RS-232 je spojena se společným vodičem strany TTL.

P422GS, P422GE, P422GPS, P422GPE

Výstupy vysílačů a vstupy přijímačů jsou samostatné. Pro duplexní spojení je vysílač TxD standardně stále připojen na linku. Pro poloduplexní provoz nebo vícebodové spojení je pájecí propojka TC spojena, potom je možné připojení vysílače TxD ovládat změnou signálu RTS. Pájecí propojka RC umožňuje blokovat přijímač v době vysílání (pro poloduplexní provoz).

P485GE, P485GPE, P485GA, P485GPA

Výstup vysílače a vstup přijímače je společný. Přepínání příjem/vysílání P485GE/GPE se provádí změnou signálu RTS. Polaritu signálu je možné změnit pájecí propojkou. Pokud je spojena pájecí propojka RCD, jsou vysílaná data zároveň také přijímána
(možnost identifikace kolize v síti), při rozpojení je příjem po dobu vysílání blokován. Strana RS-485 obsahuje obvod ochrany transily a zakončovací odpory. Moduly P485GA/GPA obsahují navíc MKO pro automatické přepínání vysílače.

PL20GS, PL20GPS

Modul obsahuje dva nezávislé proudové zdroje, pasivní přijímač a vysílač. Propojením proudových zdrojů, přijímače a vysílače je možné vytvořit různé kombinace – aktivní vysílač, pasivní přijímač ap. – viz příklady na str. 7-13.Označení

P232NE, P232GS, P232GE, P485GE, P485GA, P422GS, P422GE, PL20GS, PMBS, P232GPS, P232GPE, P485GPE, P485GPA, P422GPS, P422GPE, PL20GPS, PMBUS/M.


Objednací čísla

EI5052, EI5053, EI5054, EI5055, EI5056, EI6080


tabulka signálů
obj.č. typ a popis výrobku (nalezeno 39 x)
EI5052.01 P422GPE, piggy-back RS422 s GO, 3IN+3OUT, DC/DC, ID 74.71
EI5052.11 P422GE, piggy-back RS422 s GO, 3IN+3OUT, ID 67.80
EI5052.21 P422GPS, piggy-back RS422 s GO, 2/2 I/O, DC/DC, ID 62.42
EI5052.31 P422GS, piggy-back RS422 s GO, 2IN+2OUT, ID 53.03
EI5053.01 P485GPA, piggy-back RS485 s automatikou, GO, DC/DC, ID 59.15
EI5053.11 P485GA, piggy-back RS485 s automatikou, GO, ID 49.80
EI5054.01 P485GPE, piggy-back RS485 s GO s měničem DC/DC, ID 59.15
EI5054.11 P485GE, piggy-back RS485 s GO, ID 49.80
EI5055.01 P232GPE, piggy-back RS232 s GO, 3IN+3OUT, DC/DC, ID 74.01
EI5055.11 P232GE, piggy-back RS232 s GO, 3IN+3OUT, ID 64.71
EI5055.21 P232GPS, piggy-back RS232 s GO, 2IN+2OUT, DC/DC, ID 59.62
EI5055.31 P232GS, piggy-back RS232 s GO, 2IN+2OUT, ID 50.32
EI5055.41 P232NE, piggy-back RS232 bez GO, 3IN+3OUT, ID 34.38
EI5056.01 PL20GPS, piggy-back proud. smyčka 20mA s GO, DC/DC, ID 57.00
EI5056.11 PL20GS, piggy-back proudová smyčka 20mA s GO, ID 37.66
EI6080.00 PMBUS/M, piggy M-Bus master s GO, ID, DC/DC, pro 20 slave zařízení 69.43
EI6060.30 PWLC-10/AP, piggy-back pro bezdrátový přenos sériové komunikace na WiFi 2.4G 83.61
EI6060.20 PWLC-10/2.4G, piggy-back pro bezdrátový přenos sériové komunikace 2.4GHz (Xbee 85.20
EI6060.10 PWLC-10/868, piggy-back pro bezdrátový přenos sériové komunikace 868MHz (Xbee) 97.64
EI6021.634 SLC-41/422/WiFi 2.4GHz, přep.ochrana, IP65, nap. 24V= 293.42
EI6023.624 SLC-43/422/bezdrát 2.4GHz, přep.ochrana, IP65, nap. 230V~ 310.16
EI6023.634 SLC-43/422/WiFi 2.4GHz, přep.ochrana, IP65, nap. 230V~ 308.04
EI6021.624 SLC-41/422/bezdrát 2.4GHz, přep.ochrana, IP65, nap. 24V= 295.54
EI6023.614 SLC-43/422/bezdrát 868MHz, přep.ochrana, IP65, nap. 230V~ 326.71
EI5006.10 AY868/4P/50, anténa Yagi 4-prvková venkovní, 868MHz, přizpůsobení pro kabel 5 43.78
EI6021.614 SLC-41/422/bezdrát 868MHz, přep.ochrana, IP65, nap. 24V= 312.09
EI6060.10 PWLC-10/868, piggy-back pro bezdrátový přenos sériové komunikace 868MHz (Xbee) 97.64
EI6060.20 PWLC-10/2.4G, piggy-back pro bezdrátový přenos sériové komunikace 2.4GHz (Xbee 85.20
EI6060.30 PWLC-10/AP, piggy-back pro bezdrátový přenos sériové komunikace na WiFi 2.4G 83.61
EI6060.20 PWLC-10/2.4G, piggy-back pro bezdrátový přenos sériové komunikace 2.4GHz (Xbee 85.20
EI6060.30 PWLC-10/AP, piggy-back pro bezdrátový přenos sériové komunikace na WiFi 2.4G 83.61
EI6060.10 PWLC-10/868, piggy-back pro bezdrátový přenos sériové komunikace 868MHz (Xbee) 97.64
EI6021.624 SLC-41/422/bezdrát 2.4GHz, přep.ochrana, IP65, nap. 24V= 295.54
EI6021.614 SLC-41/422/bezdrát 868MHz, přep.ochrana, IP65, nap. 24V= 312.09
EI6023.624 SLC-43/422/bezdrát 2.4GHz, přep.ochrana, IP65, nap. 230V~ 310.16
EI6023.614 SLC-43/422/bezdrát 868MHz, přep.ochrana, IP65, nap. 230V~ 326.71
EI6023.634 SLC-43/422/WiFi 2.4GHz, přep.ochrana, IP65, nap. 230V~ 308.04
EI6021.634 SLC-41/422/WiFi 2.4GHz, přep.ochrana, IP65, nap. 24V= 293.42
EI6070.00 P-OTCom, piggy-back, procesorový modul s převodem protokolu ModBus na 4x OpenTher 97.60
 
.

přepne Klasické zobrazení