ELSACO / Servis

.
opravy, reklamace | ELSACO Kolín

Postup při řešení reklamací, záručních, pozáručních a mimozáručních oprav

1) Přidělení RMA čísla
"RMA číslo" je identifikační číslo, pod kterým jsou evidovány opravy a reklamace. Toto číslo je nezbytnou podmínkou pro přijetí výrobku do opravy a je přidělováno na základě vyplnění údajů nezbytných pro její bezproblémové vyřízení.

Formulář "Žádost o přidělení RMA čísla na opravu" ke stažení:
 soubor  formát / popis
RMA_zadost.xls soubor do EXCELu
RMA_zadost.zip XLS komprimovaný -> ZIP
RMA_zadost.pdf PDF soubor do Acrobatu

Pro hladký průběh přidělení RMA čísla je důležité věnovat pozornost správnému vyplnění žádosti a pečlivě vyplnit všechny povinné údaje potřebné k bezproblémovému řešení opravy nebo reklamace. Správně vyplněný XLS formulář poté zaslat e-mailem na naše obchodní oddělení jako přílohu nebo faxem na +420 311 241 441).

Na základě zaslané žádosti vám bude nejpozději do 24 hodin od jejího přijetí přiděleno RMA číslo, které vám bude zasláno e-mailem nebo faxem (dle způsobu odeslání žádosti o RMA).

2) Zaslání vadného zboží k reklamaci, opravě
Po přidělení RMA čísla můžete zaslat reklamované (vadné) zboží na adresu:

ELSACO (RMA xxxx)
Jaselská 177
280 02 KOLÍN 3


Všechny výrobky odesílané k opravě musí být opatřeny identifikačním číslem RMA. Balík musí obsahovat seznam výrobků.
Na balíku musí být zřetelně vyznačeno RMA číslo, pod kterým je vadné zboží evidováno. Bez RMA čísla nebude zásilka přijata.
Jedno číslo RMA je určeno pro všechny výrobky uvedené v žádosti o RMA.

3) Průběh opravy
Informace o průběhu opravy můžete získat pod přiděleným číslem RMA na tel. 321 727 753.

Pro dotazy použijte náš
e-mail
Ve zprávě uveďte, že se jedná o RMA.

.

přepne Klasické zobrazení