ELSACO / firemní SW

.
FRED.OPCserver | ELSACO Kolín

OPC server

opc server

KONFIGURACE OPC SERVERU

Konfigurace a spuštění OPC serveru můžeme rozdělit do nekolika základních kroků.

 • Překlad projektů
  V prostředí FRED si odladíme aplikaci pro jednotku. Ve výsledku máme projekt, ve kterém jsou všechny informace uvedeny a bylo by škoda je nevyužít. Provedem tedy překlad do souboru a ten uložíme. Takto můžeme postupovat i pro více jednotek.
 • Konfigurace serveru
  Po spuštění serveru vybereme platformu, pro kterou chceme OPC server provozovat. Dále přidáme stanice, které chceme OPC serverem obsluhovat a to formou přeložených projektů do souboru. Jeden přeložený soubor odpovídá jedné stanici (více stanic se stejnou aplikací přidáme opakovaným přidáním přeloženého projektu). Výsledkem je seznam stanic a jejich komunikovatelných položek.
 • Uložení a načtení konfigurace
  Konfiguraci můžeme uložit do souboru (a ještě upravit rozsah komunikovatelných položek). Takto vytvořený konfigurační soubor můžeme nastavit, aby si ho OPC server načetl po svém startu.
 • Start serveru
  Po konfiguraci serveru je možné serveru nastartovat a připojovat se k němu z OPC klientů. Start serveru lze také zvolit jako automatický po jeho spuštění. Běh OPC serveru lze kdykoliv přerušit, změnit konfiguraci a zase ho spustit.
 • Připojení z klientů
  Z OPC klientů se lze k OPC serveru připojit. V seznamu dostupných OPC serverů se vyskytuje jako Elsaco.FRED.OPCServer. Server podporuje procházení adresového prostoru, synchronní i asynchronní čtení/zápis, veřejné skupiny atd.

Objednací čísla

EI0151 - FRED.OPCserver

Program FRED.OPCserver

na www.elsaco.cz FRED.OPCserver ke stažení

registrace registrace programu FRED.OPCserver

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA

OPC (OLE for Process Control) je standard průmyslové komunikace, vytvořený ve spolupráci mnoha světových dodavatelů hardwaru a softwaru v oblasti automatizace ve spolupráci se společností Microsoft. Je společným rozhraním pro vzájemnou komunikaci mezi různými zařízeními, určenými pro monitorování a řízení technologického procesu, s cílem zabránit závislosti daného monitorovacího nebo řídicího softwaru na výrobci hardwaru. OPC standard je založen na technologii OLE/COM/DCOM společnosti Microsoft.

FRED.OPCserver představuje univerzální rozhraní mezi jednotky řady Promos a OPC klienty. Na jedné straně se univerzálnosti dosahuje implementací rozhraní dle OPC specifikace (v první verzi je to specifikace 2.05) a na druhé straně se univerzálnosti dostahuje použitím ovladačů prostředí FRED pro jednotlivé platformy.

FRED.OPCserver je s prostředím FRED úzce spjat a to nejenom tím, že používá jeho ovladače. Přidání stanic se provádí přes soubory, které vznikou překladem projektu, vytvořeného v prostředí FRED, do souboru. OPC server je tedy jakousi nadstavbou pro projekty vytvořené v tomto prostředí a lze ho považovat za univerzální nástroj pro přístup ke všem výrobkům, které v tomto prostředí lze programovat.

V případě, že není vhodné poskytovat 3. stranám projekt přeložený do souboru, je zde možnost vytvořit konfiguraci do samostatného souboru. Taková konfigurace je plnohodnotná a přitom neposkytuje možnost využití přeloženého projektu pro opakovaná nahrátí do dalších jednotek.

Rozsah použití je omezený dostupnými ovladači pro jednotlivé platformy (v současné době je dostupný pouze ovladač na platformu CCPU, ale platformy XCOM a XCPU budou následovat) a také omezením na jeden kanál, které bude v jedné z příštích verzí odstraněno. Omezení na počet připojených klientů žádné není.

Aplikace FRED.OPCserver má podobné systémové vlastnosti jako prostředí FRED:

 • nativní integrace do operačních systémů Windows® 2000/XP, využitím technoligie OLE/COM
 • podpora vícejazykového prostředí a nápovědy
 • otevřené řešení s maximálním využitím standardu XML/XSL

a dále:

 • možnost aktualizace přes síť internet
 • podpora hardwarových platforem s různými procesory (ovladače)
 • možnost výběru komunikovatelných položek

 

help OPC

obj.č. typ a popis výrobku (nalezeno 3 x)
EI0151 FRED-OPC, OPC server pro řídící systémy Promos 352.00
EI0109.00 FRED-CCPU, grafické vývojové prostředí, platforma PL2-CCPU, licence 352.00
EI0109.10 FRED-XCOM, grafické vývojové prostředí, platforma XCOM, licence 88.00

Připravujeme...
Položky označené jsou naše firemní programy se SW klíčem (CW ovladače, FRED, OPC server). Pokud zakoupíte takto označený SW v našem eShopu (podmínkou je registrace a povolená platba fakturací), bude vám doručen e-mail se SW klíčem.

 
.

přepne Klasické zobrazení