ELSACO / firemní SW

.
TOPAS, vývojové prostředí | ELSACO Kolín

TOPAS

topas

Kompilátor C podporuje následující datové typy:
- celočíselné char / int / long (8/16/32 bitů)
   signed / unsigned
- s plovoucí čárkou float / double (32/64 bitů)
   dle IEEE 754
- řetězce a složené datové typy
   (pole, struktura, union).

Samostatný makroassembler dovoluje vytváření strojově závislých modulů s efektivním využitím všech prostředků procesoru.
Jednotlivé moduly programu je možné sestavovat a kompilovat odděleně, k sestavení cílového kódu slouží linker a objektový konvertor. Knihovník umožňuje ze samostatně přeložených modulů sestavovat knihovny.
Cílový kód se po vytvoření zavaděčem sériovou linkou umístí do RAM nebo FLASH paměti procesorového modulu.

Pro ladění programu v paměti RAM se používá debugger. Ten umožňuje:

  • nastavovat breakpointy na úrovni zdrojového kódu C i assemblerových instrukcí a vykonávat program po krocích
  • výpisy obsahu proměnných
  • hexadecimální výpis paměti, registrů a stacku

Základní verze C kompilátoru dodávaná se StarterKitem TOPAS má omezení na 3000 řádků zdrojového textu C na jeden samostatně překládaný modul. Assembler a linker jsou bez omezení.

Objednací čísla:

TOPAS900
- programový balík Toshiba TOPAS, knihovny pro MCPU-01 a PROMOS line 2
SW96YNO-ZFE
- profesionální C kompilátor / assembler

Vývojové prostředí pro moduly
s procesorem Toshiba

katalog. list k_topas.pdf

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA

Programový balík TOPAS obsahuje C kompilátor, assembler, linker, knihovník, konvertor objektů a C source debugger.

Pro procesorové moduly MCPU jej doplňujeme o základní BIOS a vrstvou knihoven pro obsluhu CANopen periferních jednotek.

Základní balík obsahuje standardní C knihovny (stdio, string, math,...). Je podporováno předávání parametrů standardním postupem (stack) i v registrech (adecl / cdecl), stejně jako použití registrových proměnných.

Do programu v C je možné vkládání inline assemblerových instrukcí. Pro řízení překladu a ovládání specifických vlastností CPU se používají direktivy a pragmata.

Zabudovaný firmware (BIOS) modulu MCPU-01
MCPU-01 jsou vybaveny základní vrstvou BIOS, která poskytuje obsluhu hardwarových prostředků procesorového modulu.

Jádro reálného času TORTOS16
Jádro obsahuje plánovač pro šestnáct procesů s preemptivním multitaskingem. Při základním časovém kvantu 1ms spotřebuje cca 3-7 % strojového času. K dispozici jsou příkazy pro vytváření, pozastavování i rušení procesů (spawn, sleep, wakeup, stop, kill). Pro synchronizaci procesů je implementován mechanizmus obsluhy signálů.

Obslužné funkce pro sériové kanály
Umožňují nastavení komunikačních parametrů (rychlost se zadává v Bd, funkce zajistí přepočet podle použitého krystalu) a priorit obslužných funkcí pro příjem a vysílání. Spuštění příjmu může být podmíněno přijetím startovacího znaku paketu z předaného seznamu, ukončení vypršením timeoutu, detekcí stop znaku nebo překročením meziznakové mezery. Jako obsluha dokončení vysílání / příjmu se může volat standardní funkce v C, které se jako parametr předá definovaný obecný ukazatel.
K dispozici jsou také kompletní funkce pro odeslání a příjem profibusových telegramů a implementace Profibus slave kompatibilní se stanicemi PROMOS a Epsnet TECO.

Funkce hodin reálného času
Dovolují číst a nastavovat datum a čas v zálohovaném obvodu RTC. Pro běžnou potřebu udržují 48bitový systémový čítač inkrementovaný s frekvencí 1024 Hz, zajišťující kontinuitu detekce časových intervalů. Zároveň se systémovým čítačem je inkrementován 32bitový uživatelský čítač, který je možno číst i zapisovat (usrtick, set_usrtick).

Obsluha časovačů
Funkce zajišťují nastavení odměřovaného intervalu (včetně přepočtu hodnoty zadávané v mikrosekundách), kaskádování, spouštění a zastavování. Při vypršení odměřovaného času se může volat obsluha, realizovaná jako normální C funkce.

Řízení přerušení
Funkce zajišťuje nastavení aktuální priority i uživatelské přesměrování přerušovacích vektorů.

Pomocné funkce
Tyto funkce zajišťují optimální provedení doplňkových operací:
- rychlý blokový přenos dat,
- výpočet kontrolního součtu a standardního CRC,
- identifikace obvodu a zápis do FLASH,
- zjištění rozsahu dostupné paměti,
- kontrola stavu záložní baterie,
- občerstvování bezpečnostního obvodu WatchDog,
- konfigurace a volání monitoru.

Zabudovaný monitor
Jednoduchý vestavěný debugger umožňuje ladění pomocí sériového terminálu. Zajišťuje výpis registrů, čtení a zápis paměti, volání funkcí.
Po restartu modulu je aktivní komunikační vrstva zajišťující příjem příkazů pro monitor, které dovolují nahrát a spustit program.


obj.č. typ a popis výrobku (nalezeno 0 x)
Produkt v ceníku nenalezen! Info o ceně na tel. 321 727 753 - Ing. Franc.
 
.

přepne Klasické zobrazení