ELSACO / firemní SW

.
školení, seznamka s HW stavebnicí PROMOS line 2, programování centrál | ELSACO Kolín

Zaškolení, seznamka se systémem PROMOS, technická pomoc

seznamka

  • ELSACO Kolín se zabývá vývojem, výrobou a dodávkami systémů PROMOS - nejsme vaším konkurentem, aplikace neprovádíme.
  • Pokud se rozhodnete regulátory PROMOS aplikovat, stáváte se naší partnerskou aplikační firmou.
  • Partnerským aplikačním firmám poskytujeme běžnou technickou podporu zdarma. Účtujeme pouze případné cestovní náklady.
  • Běžná technická podpora spočívá v předávání všech informací o systému PROMOS, v průběžných dodávkách aktualizovaných Technických manuálů systému PROMOS, v bezplatných technických telefonních konzultacích či v dodávkách firemních katalogů a ceníků.
  • Nadstandardní technickou pomoc účtujeme v hodinové sazbě + případné cestovní náklady.

Provádíme zaškolení

  • technika pro výrobu regulátorů PL2 z dodávaných komponent - zdarma
  • technika pro vytváření aplikačního SW do regulátorů PL2 v grafickém vývojovém prostředí FRED - zdarma
    (účastníci školení dostanou roční klíč pro aplikaci FRED zdarma)

Předvedení či zaškolení lze dohodnout telefonicky i e-mailem:

kontakt

kontakt


Těšíme se na jednání s Vámi!


Nabízíme Vám bezplatné seznámení se systémem PROMOS line 2 (PL2), a to včetně ukázky regulátoru PL2 a jeho napojení pomocí komunikační linky na servisní počítač. Předvedeme Vám grafické vývojové prostředí FRED pro vytváření aplikačního SW pro regulátory PL2 na příkladě malé předávací stanice.
Seznámíme Vás během několika hodin s koncepcí regulátorů, s jejich možnostmi a s výrobou regulátorů z námi dodávaných modulů stavebnice PL2.
Seznamku s PL2 i zaškolení na vytváření aplikačního SW provádíme pro každého zákazníka samostatně!

kufr

Po dohodě může toto seznámení proběhnout i v prostorách vaší firmy.

Po zaškolení nabízíme zapůjčení základní HW sestavy PL2 zdarma na dobu jednoho měsíce a roční licenci na prostředí FRED.

Chcete-li se se stavebnicí PL2 a s grafickým vývojovým prostředím FRED (pomocí kterého se PL2 programuje) seznámit ihned, doporučujeme vám ke stažení manuály a prezentační soubory v PDF formátu:

představení HW stavebnice Promos Line 2 - hwpl2.pdf
představení graf. vývoj. prostředí FRED - fred_prezentace.pdf
uživ. manuál um_fred_jadro.pdf
uživ. manuál um_fred_pl2.pdf

fred

.

přepne Klasické zobrazení