ELSACO / Napájecí zdroje

.
XDC-04, XDC-05, bezvýpadkový napájecí zdroj 12 V / 3 A | ELSACO Kolín

Zdroj XDC-04/05, trafo XAC-01

foto

TECHNICKÉ ÚDAJE


Vstupní napětí pro nabíjení AKU:
16 až 20 V AC

Nabíjecí proud nastavitelný: 0,5 až 3 A

Napětí pro omezení nabíjení:
- trvalý provoz: 13,5 V
- přerušovaný provoz: 14,5 V

Napětí AKU pro trvalé odpojení: 10 V

Doporučená kapacita AKU: 4 až 30 Ah

Max. trvalý odběr připojených zařízení:
2,5 A

Max. krátkodobý odběr zařízení: 4 A

Rozměry bez držáku:
XDC-04 100,3 x 72,5 mm
XDC-05 120 x 72,5 mm

Rozsah pracovních teplot:   -10÷50°C

Bezvýpadkový napájecí zdroj 12 V / 3 A

katalog. list k_xdc_xac.pdf
tech. manuál mxdc0405.pdf

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA

Bezvýpadkové napájecí zdroje XDC-04 a XDC-05 jsou určeny pro přístroje s napájením 12 V a odběrem do 3 A. Jsou vhodné pro použití v aplikacích s přerušovaným provozem (zařízení je napájeno z akumulátoru, nabíjení je občasné) nebo s trvalým provozem (dobíjení je trvalé, akumulátor překrývá krátkodobé výpadky a kolísání). Moduly je také možno s výhodou použít pro procesorová zařízení v aplikacích s nízkou kvalitou napájecí sítě, kdy časté a opakované poklesy a výpadky napětí způsobují resetování přístrojů, řídicích systémů ap.
Jako zdroj nabíjecího napětí se používá externí transformátor, např. XAC-01 (EI5335).

Modul obsahuje usměrňovač, automatiku nabíjení akumulátoru a odpojovač, komparátory napětí a řídicí logiku. Nabíjecí obvod má spínaný stabilizátor a má tak minimální tepelnou ztrátu. Obvod ochrany zajišťuje vypnutí připojených zařízení při poklesu napětí akumulátoru pod minimální mez a zabrání tak úplnému vybití, které nevratně snižuje kapacitu akumulátoru. Velikost nabíjecího proudu se nastavuje pomocí propojek po krocích 0,5 A. Přerušovaný nebo trvalý provoz nabíječky se volí propojkou.

Vstup UP zvedne výstupní napětí v režimu trvalého dobíjení na hodnotu přerušovaného provozu, což umožňuje krátkodobě zrychlit nabíjení. Vstup TEST umožňuje vypnout nabíječku a prověřit tak činnost zařízení pouze z akumulátoru. Výstup ON je aktivní, pokud přivedené napájecí napětí nabíječky má dostatečnou velikost.

Zdroj XDC-05 obsahuje navíc DC-DC měnič, který poskytuje galvanicky oddělené napětí ±12 V (24 V) a 2 relé se spínacím kontaktem. Výstupy doplňkových napětí jsou stabilizované a mohou být použity k napájení čidel nebo proudových smyček analogových obvodů, které vyžadují stabilizované napětí. Výstupy je možné použít buď jako symetrické ±12 V nebo 24 V.

Relé umožňují dálkovou indikaci přítomnosti nabíjecího napětí a dostatečného napětí akumulátoru. Kontakt bat.OK je sepnut, pokud má napětí akumulátoru dostatečné napětí, kontakt ON je sepnut, pokud je dostatečné vstupní napětí pro nabíjení.

Elektronická část je osazena obvody CMOS, vlastní spotřeba při výpadku sítě je zanedbatelná.

 

Objednací čísla

XDC-04 EI5344
XDC-05 EI5345
XAC-01 EI5335


obj.č. typ a popis výrobku (nalezeno 8 x)
EI5344.00 XDC-04, bezvýpadkový zdroj 12V 177.68
EI5344.07 XDC-04, bezvýpadkový zdroj 12V, na panel 196.99
EI5344.08 XDC-04, bezvýpadkový zdroj 12V, na lištu DIN 193.68
EI5345.00 XDC-05, bezvýpadkový zdroj 12V a ?12V/165mA s GO 220.53
EI5345.07 XDC-05, zál.zdroj 12V a ?12V/165mA s GO, na panel 229.97
EI5345.08 XDC-05, zál.zdroj 12V a ?12V/165mA s GO, lišta DIN 229.97
EI5335.01 XAC-01, trafo pro XDC-04, 230V/18V 3.5A, na panel 57.60
EI5335.02 XAC-01, trafo pro XDC-04, 230V/18V 3.5A, na DIN 72.00
 
.

přepne Klasické zobrazení